Naše zahrady

Zahrada u potoka

Při návrhu byl kladen důraz na podpoření silného genia loci, jehož místo má, a na respektování přirozeného rázu okolního prostředí. Zároveň si návrh klade za cíl podpořit moderní architekturu, která se maximálně otevírá svému okolí. Dům je obklopen bohatě kvetoucími záhony tvořícími různorodé obrazy při pohledu z velkých oken. V blízkosti vstupní partie u domu vznikla zenová zahrada s bujnou výsadbou a cortenovým vodním prvkem.  Protože se pozemek svažuje směrem k potoku, byly použity cortenové pásy, které výškově oddělují jednotlivé travnaté terasy. Intenzivní trvalková výsadba se s postupně se zvyšující vzdáleností od domu začíná rozvolňovat a přeměňuje se v luční porost, který ukrývá produkční zónu nebo ohniště s mlatovým povrchem.