Naše zahrady

Hravá zahrada ve svahu

Poprvé jsme navštívili dům a zahradu, když jej obklopovala hromada zeminy a terén byl velmi nepřehledný. Postupně se nám podařilo okolí domu vymodelovat tak, aby budoucí zahrada působila ladně a přirozeně. Projekt zde vznikal tak trochu za pochodu a dával se velký důraz na přirozený ráz terénu. Abychom majitelům dopřáli i pár rovných ploch, pomohli jsme si v okolí domu opěrnými zídkami. V rámci zídek jsou pak vytvořeny cestičky z nášlapů a zahrada se tak stává průchozí skrz naskrz. Výsadba je převážně keřová, doplněna skupinami trvalek. Výběr rostlin je pak laděn do venkovskéhocharakteru v pestrých barvách, což se skvěle hodí k rodinnému životu v nově vznikající části obce. Díky pestré rozmanitosti rostlin zde najde potravu mnoho živočichů a zahrada tak ožívá nejen s obyvateli domu.