Realizace – jak to u nás chodí

Po seznámení s projektem  Vám vypracujeme podrobný harmonogram jednotlivých zásahů. Tak získáte představu o tom, kolik času jednotlivé práce zaberou a na co se kdy máte připravit (výkopy kolem domu, uskladnění materiálu apod.) 

Cena 

Cenu realizace je možné stanovit už ve chvíli, kdy je hotová alespoň hmotová studie projektu (určuje rozmístění prvků v ploše i prostoru).
 

Na výslednou sumu má vliv zejména:

 • kvalita půdy a nutnost kultivovat ji například pomocí návozu kompostu 
 • rozloha upravované plochy 
 • terénní modelace – umělé kopce apod. 
 • velikost vysazovaných rostlin a jejich množství 
 • stavební prvky – zídky, terasy, pergoly, jezírka, dlažby 
 • nároky na kvalitu používaných materiálů – kameny, kůra apod.

 
Doporučený postup při realizaci 

 • odplevelení pozemku (chemicky nebo ručně) 
 • založení drenážního systému (odvod nadbytečné vody z pozemku) 
 • hrubé terénní modelace 
 • technické stavby (dlažby, pergoly apod.) 
 • položení závlahového systému 
 • kultivace půdy 
 • jemné terénní modelace 
 • výsadba rostlin 
 • pokrytí záhonů mulčovacím materiálem - kůrou, kamínky apod.

S hotovou zahradou předáváme jejímu majiteli také informaci o způsobu nutné údržby. Řešením může také být, že se o odbornou údržbu postaráme sami alespoň v první letech po výsadbě, než se rostliny zapojí. 

 
Doporučení: 

 • Pokud jste si pro realizaci zahrady zvolili jinou firmu než pro tvorbu projektu, je dobré ohlídat si zachování projekční myšlenky. Dohodněte se s realizátorskou firmou a projektantem na pravidelných společných konzultacích (tzv. autorském dozoru).
 • Dohlížejte aspoň zběžně na průběh prací a mějte přehled o tom, co se na Vašem pozemku děje. Ptejte se, pokud nerozumíte postupu nebo se vám zdá, že je v rozporu s předešlou domluvou. Problémy, otázky a nejasnosti řešte s vedoucím realizace. 
 • Veškeré vaše pozdější zásahy do již založené zahrady konzultujte s odborníkem, abyste neodborným zásahem neporušili původní záměr.

 
Kvalitní projekt je při plánování zahrady polovina úspěchu. Druhou je jeho pečlivá a odborná realizace. My jsme právě tou firmou, která Vám zajistí profesionální přístup a záruku kvality ve všech fázích spolupráce. 

© 2019, Všechny práva vyhrazena JAMI Gardens s. r. o. Vytvořilo 4every1 s.r.o.